POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Next Consult folosește cookie-uri. Unele dintre aceste cookie-uri sunt fundamentale pentru funcționarea paginii noastre de internet, în timp ce altele ne ajută să vă oferim o experiență de utilizare îmbunătățită. Dacă continuați să navigați pe pagina noastră de internet, vom presupune că sunteți de acord cu politica noastră pentru cookie-uri. Pentru alte informații, inclusiv despre administrarea cookie-urilor și despre preferința de a nu opta pentru cookie-uri, vă rugăm să urmați link-ul de mai jos.(partea subliniată este un link către Politica de Confidențialitate)

Prin transmiterea Formularului de Contact, sunteți de acord că datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate de Next Consult OOD, conform termenilor și condițiilor din Politica de Confidențialitate.

 

NEXT CONSULT OOD

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Valabilă din 25 mai 2018

 1. Introducere

Next Consult OOD (în continuare, „Next Consult”) respectă spațiul privat clienților săi și garantează protecția datelor cu caracter personal ale acestora, în cea mai mare măsură posibilă. Prezenta Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal (denumită, în continuare, „Politica de Confidențialitate”) a fost elaborată și se bazează pe legislația bulgară și europeană actuală în sectorul protecției datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către persoane fizice sau reprezentanți ai persoanelor juridice ai clienților noștri actuali sau potențiali, precum și utilizatori ai paginii noastre de internet: www.next-consult.com (în continuare, „Pagina de Internet”) în legătură cu serviciile furnizate de Next Consult, inclusiv serviciile furnizate prin și disponibile pe Pagina de Internet.

Prezenta Politică de Confidențialitate, inclusiv o politică privind cookie-urile, stabilește regulile pentru prelucrarea oricăror date cu caracter personal de către Next Consult colectate de la și despre clienții noștri sau utilizatorii Paginii de Internet, inclusiv datele cu caracter personal furnizate nouă. Prezenta Politică de Confidențialitate nu afectează, limitează sau invalidează drepturile dvs. în baza Legii pentru protecția datelor cu caracter personal (în continuare, „PDPA”) sau oricărei alte legislații relevante.

Dacă aveți întrebări sau observații privind prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la: digital@next-consult.com

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Politică de Confidențialitate înainte de a naviga pe Pagina de Internet sau de a vă furniza Datele cu Caracter Personal, fie aceasta în format digital, pe Pagina de Internet, sau pe hârtie.Vă rugăm să țineți cont că prin furnizarea Datelor dvs. cu Caracter Personal, sunteți de acord cu termenii și condițiile din prezenta Politică de Confidențialitate. Dacă nu doriți ca datele dvs. cu caracter personal să fie prelucrate de Next Consult în modalitatea descrisă în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu le furnizați. Furnizarea datelor cu caracter personal din partea dvs. este voluntară, pentru a putea utiliza anumite servicii furnizate de noi și/sau utilizarea Paginii de Internetși/sau accesul la aceasta. Vă rugăm să țineți cont că, în unele situații, nu vă vom putea furniza serviciul solicitat dacă nu ne veți furniza informațiile necesare. Vă rugăm să țineți de asemenea cont că, în anumite situații, acordul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea să nu fie necesar dacă Next Consult face trimitere la un alt cadru juridic, spre ex., îndeplinirea obligațiilor legale în baza legislației actuale.

 1. Cine procesează și poartă răspunderea pentru datele dvs. cu caracter personal?

Next Consult OOD („Next Consult”) este o societate comercială  înregistrată la Registrul Comerțului de la Agenția de Înregistrare cu codul unic de identificare 201058880, care colectează, prelucrează și stochează datele dvs. cu caracter personal, în baza termenilor și condițiilor din prezenta Politică de Confidențialitate. Next Consult este un operator de date cu caracter personal în baza Legii pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (LPPD). Puteți lua legătura cu noi la următoarea adresă poștală:

Sediull: 76A James Boucher Blvd., Floor 3, 1407 Sofia sau prin email: digital@next-consult.com

III. Categorii de Date cu Caracter Personalprelucrate de Next Consult

 1. Next Consult are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal aflate în spațiul public și/sau datele cu caracter personal furnizate de dvs.. Principalele tipuri de date cu caracter personal prelucrate sunt următoarele:
 • Datele personale de identificare referitoare la răspunsul la întrebarea dvs. adresată prin Pagina noastră de Internet (cum ar fi numele, telefonul, e-mailul, societate);
 • Datele personale de identificare referitoare la participările la evenimentele și training-urile organizate de NEXT CONSULT (cum ar fi numele, numărul de telefon, e-mail, societatea, funcția); 
 • Datele personale de identificare cu privire la încheierea unui contract și desfășurarea activităților noastre (inclusiv numele, numărul de identificare personală, numărul cărții de identitate, numărul pașaportului, reședința, naționalitatea, limba de comunicare, etc.);
 • Alte detalii de contact relevante (inclusiv adresele poștale și de e-mail, numerele de telefon și de fax, etc.);

 

 • Informații financiare (cont bancar și altele);
 • Informații despre un reprezentant (reprezentant legal sau mandatar) al clienților noștri - persoană juridică;
 • Date din comunicarea dintre dvs. și Next Consult, obiceiuri, preferințe, satisfacția dvs. față de serviciile noastre (utilizarea serviciilor, plângeri, solicitări, etc.);
 • Informații privind vizitele pe Pagina noastră de Internet și utilizarea Paginii de Internet, inclusiv operațiuni și istoric de navigare pe Site;
 • Date obținute în timpul îndeplinirii obligațiilor care decurg din acte normative și de reglementare (și anume, date din anchete, regulamente, organe de anchetă, notariat, birouri fiscale, instanțe judecătorești, executor judecătoresc, etc.).
 • Date obținute prin încheierea unui contract și / sau executarea obligațiilor contractuale (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon și / sau adresa de e-mail, etc.).
 1. Next Consult are dreptul de a procesa datele pregătite și generate de sistemele noastre de analiză a Paginii de Internet:
 • Date despre dispozitivul de comunicații electronice utilizat, tipul de dispozitiv, sistemul de operare, adresa IP (anonimizată), locația;
 1. Pentru a asigura livrarea optimă a serviciilor și obligațiile care decurg din contractele clienților, Next Consult are dreptul de a prelucra orice informație disponibilă în registrele publice (inclusiv baza de date publică și datele publicate pe Internet), precum și informațiile primite de la terți privind punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind clienții.
 2. Next Consult este îndreptățită și obligată să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal stocate în baza de date și în acest scop vă poate solicita să verificați datele cu caracter personal și, dacă este necesar, să corectați sau să verificați corectitudinea datelor dvs.
 3. Diferitele tipuri de date cu caracter personal, se pot prelucra individual sau împreună.
 4. Obiective și temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal necesară încheierii sau execuției contractelor cu noi sau în legătură cu pregătirea încheierii contractelor.

Next Consult vă procesează datele din următoarele motive:

 • Identificare personală la transmiterea unei solicitări prin intermediul formularului de contact de pe Pagina noastră de Internet sau prin e-mail.
 • Organizarea și participarea la evenimente și instruiri;
 • Identificarea clientului la încheierea unui nou contract sau schimbarea unui contract existent cu noi; explicarea serviciilor utilizate; execuția unui contract.
 • Propunerile de semnare a contractelor, trimiterea de informații precontractuale și proiectul de contract;
 • Îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele încheiate cu clienții sau cu o societate reprezentată, exercitarea drepturilor și asigurarea execuției contractelor de către clienții noștri; 
 • Prelucrare și răspuns la revendicările/reclamațiile/solicitările clienților; 
 • Asistență tehnică pentru crearea unui cont/conturi și recuperarea unei parole uitate pentru accesarea serviciilor electronice pentru facturile electronice;
 • Suport tehnic și depanare, precum și rezolvarea oricăror probleme tehnice, fie la fața locului, fie prin acces la distanță la echipamentele clientului;
 • Plata obligațiilor, reeșalonarea sumelor datorate;
 • Garanție și service;
 • În cadrul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale, Next Consult prelucrează datele dvs. pentru următoarele scopuri:
 • Emiterea facturilor;
 • Efectuarea anchetelor fiscale și de asigurări sociale de către autoritățile competente respective;
 • Obligațiile prevăzute în Legea contabilității și Codul de procedură fiscală și de asigurări sociale, precum și alte legi conexe în legătură cu păstrarea unei contabilități corecte și legale.
 1. Next Consult prelucrează datele relevante furnizate cu consimțământul scris explicit al clientului pentru următoarele scopuri:
 • Pentru marketingul direct al produselor și serviciilor;
 1. Categorii de terți care accesează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal
 • Societăți de transport / curierat, operatorii poștali în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale, trimiterea corespondenței și a comunicărilor, în legătură cu contractele încheiate între noi;
 • Persoanele care, în baza însărcinării primite din partea Next Consult, întrețin echipamentele și software-ul utilizat la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • Băncile care transmit plățile efectuate de dvs.;
 • Persoanele cărora Next Consult le-a atribuit prestarea anumitor servicii sau obligațiile asociate serviciilor pe care le datorăm;
 • Persoanele care prestează servicii de consultanță în diverse domenii profesionale, precum avocați, contabili, auditori, etc.;
 • • Organele, instituțiile și persoanele cărora trebuie să le furnizăm date cu caracter personal conform legislației în vigoare.
 1. Pe ce perioadă sunt stocate datele dvs. cu caracter personal?

Durata de timp de stocare adatelor dvs. cu caracter personaldepinde de scopurile prelucrării pentru care aceste date au fost colectate:

 1. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul încheierii / modificării și execuției contractelor dintre Next Consult și dvs, în calitate de client, sau societatea reprezentată, respectiv – pe durata contractului și până la soluționarea definitivă a tuturor relațiilor financiare dintre părți. Next Consult are dreptul să păstreze anumite date cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp până la expirarea perioadei de prescripție aplicabile, astfel cum este definită de lege, în scopul protejării în cazul oricăror reclamații ale clientului cu privire la performanță / reziliere a contractelor încheiate cu noi, precum și pe termen lung în cazul unui litigiu deja născut, până la soluționarea definitivă a acestuia cu luarea unei hotărâri judecătorești / arbitrale;
 2. Date cu caracter personal prelucrate în scopul emiterii de documente contabile/financiare pentru punerea în aplicare a controalelor fiscale și de asigurări sociale, deoarece facturile, notele de debit și de credit, înregistrările de livrare, contractele de furnizare a serviciilor / bunurilor etc. se păstrează cel puțin 11 (unsprezece) ani după expirarea termenului de prescripție pentru rambursarea creanței publice, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede o perioadă mai lungă.
 3. Date cu caracter personal prelucrate în scop de marketing direct – până la retragerea explicită a acordului dat pentru marketingul direct sau primirea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru marketingul direct.

VII. Drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter personal

 1. Drepturi generale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți exercita următoarele drepturi în orice moment pe parcursul perioadei de stocare sau prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal prin depunerea unei solicitări la adresa poștală a Next Consult enunțată anterior, sau în format electronic, prin e-mail: digital@next-consult.com

Aveți dreptul de a solicita din partea Next Consult:

 • O copie a datelor dvs. cu caracter personalși accesul la acestea, în orice moment;
 • Corectarea neîntârziată adate dvs. cu caracter personal inexacte, precum și datele neactualizate;
 • Datele dvs. cu caracter personal într-o formă convenientă pentru transferul către alt operator de date cu caracter personal, sau de a solicita această acțiune fără a întâmpina impedimente din partea noastră (dreptul de transfer al datelor);
 • Ștergerea neîntârziată a datelor dvs. cu caracter personal, în situația în care un temei juridic în acest sens;
 • Limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, caz în care datele dvs. vor fi doar stocate, fără a fi prelucrate. Refuzul nostru de a limita prelucrarea datelor va fi explicit doar în scris, fiind obligați să oferim o motivație, din motive legitime.

Aveți, de asemenea, dreptul de a:

 • Vă retrage acordul pentru prelucrarea datelor dvs.cu caracter personal în orice moment, prin solicitare separată adresată către Next Consult, pentru prelucrarea datelor pe bază de conținut;
 • Obiecta la prelucrarea datelor dvs.cu caracter personal;
 • Obiecta la prelucrarea automată de date, inclusiv crearea de profiluri;
 • Nu fi supus unei decizii bazate doar pe prelucrarea automată a datelor care implică crearea de profiluri.
 1. Aveți dreptul de a transmite o contestație către autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul să depuneți o plângere direct la organul de supraveghere, în acest caz la Comisia de protecție a datelor cu caracter personal, la următoarea adresă poștală: B-dul Prof. Tsvetan Lazarov 2, 1592 Sofia (www.cpdp.bg).

Dacă doriți să depuneți o plângere privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Next Consult, poți realiza aceste demers folosind datele de contact ale operatorului de date furnizate.

 1. Luarea automată a deciziilor

Operatorul de date nu utilizează datele dvs. cu caracter personal pentru luarea automată de decizii. Dacă intenționăm să vă folosim datele cu caracter personal pentru luarea automată de decizii, aveți dreptul de a fi informat și, prin urmare, de a primi informații despre logica oricărei prelucrări automate a datelor cu caracter personal referitoare la dvs.

 1. Dezacord cu utilizarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct

Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal în scopul marketingului direct și publicității, precum și în scopul divulgării către terți și utilizarea datelor cu caracter personal de către terți în scopul marketingului direct și al publicității prin retragerea consimțământului dvs. în orice moment. Pentru acest lucru, trebuie să trimiteți un e-mail cu cererea de a întrerupe utilizarea datelor dvs. cu caracter personal pentru datele de marketing direct, la: digital@next-consult.com

 1. Puteți refuza să furnizați datele cu caracter personal către Next Consult și care sunt consecințele?

Pentru a răspunde solicitării de pe Pagina noastră de Internet sau pentru a semna un contract cu dvs. și / sau pentru a vă furniza produsele și / sau serviciile solicitate și / sau în conformitate cu obligațiile contractuale legale și ulterioare, Next Consult are nevoie de anumite date care ne permit să vă contactăm sau să identificăm partea contractuală, respectiv mandatarul, datele de contact și detaliile de plată privind obligațiile.

Nefurnizarea unor astfel de informații ne împiedică să răspundem la întrebarea dvs. sau să încheiem un contract cu dvs.

 1. Datele cu caracter personal ale copiilor

Nu colectăm în mod deliberat date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta sub 16 ani (șaisprezece ani). Dacă constatăm că am colectat date cu caracter personal ale unui copil minor cu vârsta sub 16 ani (șaisprezece ani), se vor lua măsurile necesare pentru a șterge datele cu caracter personal în cel mai scurt timp posibil sau pentru a obține consimțământul persoanei care poartă răspunderea părintească pentru copil.

VIII. Protecția datelor dvs. cu caracter personal

Next Consult aplică măsurile organizaționale, fizice, de IT și altele necesare pentru a asigura siguranța și protecția datelor dvs. cu caracter personal și monitorizarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Aceste măsuri de siguranță includ, printre altele, următoarele activități:

 • Next Consult aplică cerințele pentru prelucrarea, înregistrarea și stocarea datelor cu caracter personal cu proceduri interne, respectarea cărora este monitorizată în permanență;
 • Accesul angajaților Next Consult la datele cu caracter personal și autorizația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în baza de date Next Consult, în funcție de sarcinile acestora;
 • Next Consult aplică obligații de confidențialitate pentru angajații săi;
 • Accesul la echipamentele de birou Next Consult și calculatoarele fiecărui angajat este limitat;
 • Implementăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute în Legea pentru protecția datelor cu caracter personal și bunele practici din standardele internaționale;
 • Pentru a asigura siguranța maximă în prelucrarea, transmisia și stocarea datelor dvs., putem aplica mecanisme suplimentare de protecție, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea și altele.

Măsurile de siguranță pe care le aplicăm sunt supuse unei îmbunătățiri și adaptări continue la cele mai noi tehnologii.

 1. Link-uri către alte pagini de internet

Pagina de Internet poate conține link-uri / hyperlink-uri către alte pagini de internet. Nu operăm pagini de internet legate și nu aprobăm conținutul, serviciile și produsele acestor pagini de internet. Vă sfătuim să utilizați cu atenție paginile de internet legate și navigați cu atenție conținutul și termenii de utilizare ai acestora.

Next Consult nu poartă răspundere  pentru politica de confidențialitate sau conținutul acestor pagini de internet și vă recomandăm să analizați politicile de confidențialitate ale acestora. Cu toate acestea, de îndată ce Next Consult primește informații despre activități ilegale sau informații ilegale pe aceste pagini de internet, Next Consult va lua măsuri imediate pentru a elimina link-urile electronice către acestea.

 1. Politica de cookie-uri

 

Pentru a asigura posibilitatea utilizării Paginii noastre de Internet https://next-consult.com (în continuare, „Pagina de Internet”) și pentru a vă personaliza vizitele, adăugăm fișiere mici cu date pe dispozitivul dvs., denumite cookie-uri. Aceasta reprezintă o practică comună pentru aproape toate paginile de internet. Acest document vă oferă informații detaliate despre cookie-uri și politica de cookie-uri.

 

Ce sunt cookie-urile?

 

Cookie-urile sunt fișiere de date mici salvate de browser-ul dvs. pe dispozitivul dvs. electronic. Acestea permit identificarea dispozitivului electronic folosit pentru navigare și, de asemenea, asigură funcționalitatea corespunzătoare a unei pagini de internet în funcție de preferințele individuale ale utilizatorului. Acest lucru îmbunătățește funcționalitatea paginii de internet. Cookie-urile conțin în mod obișnuit numele paginii de internet, timpul de stocare al dispozitivului final și un număr unic. În anumite cazuri, cookie-urile permit utilizatorilor să se identifice personal.

 

Cum utilizăm cookie-urile?

 

Cookie-urile sunt utilizate pentru a adapta conținutul Paginii de Internet la preferințele utilizatorului și pentru a optimiza gradul de utilizare al Paginii de Internet. Acestea sunt, de asemenea, utilizate pentru statistici anonime (privind comportamentul utilizatorului pe Pagina de Internet) cu scopul de a îmbunătăți structura, designul, aspectul și conținutul Paginii de Internet.

 

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

 

Next Consult poate permite de asemenea utilizarea cookie-urilor de terți. Acestea sunt cookie-uri legate de produse software care înregistrează statistici anonime ale utilizatorilor (Google Analytics, Facebook, Google Tag Manager, etc.).

 

În mod alternativ, cookie-urile unor terțe părți ar putea fi asociate cu butoane și plug-inuri „sociale” care permit distribuirea Paginii de Internet și interacțiunea cu mediul și rețelele sociale. Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a acestor instrumente, rețelele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter, Instagram etc., pot înregistra cookie-uri prin intermediul Paginii de Internet pentru a interacționa cu profilul anonim al utilizatorului într-o rețea socială sau pentru a adăuga date informațiilor colectate într-un mod și cu obiective stabilite în politicile și paginile lor de internet respective.

 

Unele videoclipuri afișate pe Pagina noastră de Internet, dar furnizate de terțe părți, de ex. YouTube, poate utiliza cookie-uri pentru a colecta informații anonime cum ar fi modul în care utilizatorul a accesat un videoclip, videoclipurile pe care le-a vizionat etc. Nu avem acces sau control asupra cookie-urilor utilizate și furnizate de terțe părți. Prezenta Politică de Confidențialitate nu se aplică modului în care un terț colectează și tratează astfel de informații. Se recomandă citirea cu atenție a politicilor relevante ale terților pentru a fi la curent cu practicile aplicate.

 

Datele cu caracter personal, dacă există, care sunt colectate prin cookie-uri pot fi utilizate numai pentru a efectua anumite funcții legate de utilizator pe Pagina de Internet.

 

Cum se administrează și/sau șterg cookie-urile prin Pagina de Internet?

 

Majoritatea paginilor de internet acceptă automat cookie-uri. Cu toate acestea, dacă nu doriți să le acceptați, puteți dezactiva cookie-urile în browser-ul dvs.

Majoritatea browserelor web permit controlul cookie-urilor prin setările browser-ului. De obicei, puteți găsi aceste setări în meniurile Opțiuni, Setări sau Preferințe. Puteți șterge toate cookie-urile deja stocate pe computer și puteți configura cele mai multe browsere pentru a bloca complet cookie-urile.

Cu toate acestea, dacă faceți acest lucru, este posibil să configurați manual anumite funcții de fiecare dată când accesați o pagină de Internet și este posibil ca anumite servicii și funcții să nu funcționeze corect. Din păcate, în majoritatea cazurilor, nu există opțiune universală de a dezactiva cookie-urile fără a limita funcționalitatea pe care o adaugă pe Pagina de Internet. Rețineți că blocarea cookie-urilor va afecta utilitatea și funcționalitatea Paginii de Internet și poate provoca, de asemenea, disfuncționalități ale acestei Pagini de Internet.

 

Pe ce perioadă vă stocăm datele?

 

NEXT CONSULT nu stochează date cu caracter personal, dacă este cazul, colectate prin cookie-uri. Puteți șterge cu ușurință cookie-urile de pe computerul personal sau de pe dispozitivul mobil folosind browser-ul dvs. Instrucțiunile pentru gestionarea sau ștergerea cookie-urilor se regăsesc în meniul Ajutor din browser-ul dvs. Puteți alege să dezactivați cookie-urile sau să primiți o notificare de fiecare dată când un cookie nou este trimis pe computerul dvs. personal sau pe dispozitivul dvs. mobil. Rețineți că, dacă restricționați anumite tipuri de cookie-uri, acest lucru poate afecta gradul de utilizare și funcționalitatea completă a Paginii noastre de Internet.

Amendamente la Politica de Confidențialitate

Există posibilitatea de a ne actualiza periodic Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal. În cazul modificării politicii actuale, va fi publicată o notificare pe Pagina noastră de Internet, precum și versiunea actualizată a Politicii noastre de Confidențialitate. Toate modificările și completările la Politica de confidențialitate vor fi aplicate numai după publicarea celei mai recente versiuni disponibile prin intermediul Paginii noastre de Internet.

 

Înscrieți-vă și fiți primul care primește știri, perspective din interior din partea noastră și a partenerilor noștri, bune practice și invitații exclusive la evenimentele noastre.

ÎNSCRIERE